• ohlala法语练习
  • ohlàlà法语,法语偶来啦!沪江学习节目《ohlàlà法语》的听写版,由沪江网校会说中文的法国外教们为大家介绍法语以及法国文化的方方面面,轻松、营养又实用...
  • √ 已订阅  |  取消
  • 分 类: 实用 / 生活口语
  • 难 度: 初级
  • 频 率: 不定期更新
  • 均用时: 03分58秒
  • 均得分: 75.25%

共有120篇听写材料

[生活] ohlala法语--时尚配饰(2/7)

听写提示: ____1____手表 ________2_______________.手镯

发布:2014-01-19 | 法语 | 14人听写 | 0次评论 | 初级 88% | 时长:00:16 | ohlala法语 法语口语 

[生活] ohlala法语--时尚配饰(1/7)

听写提示: 共2句话

发布:2014-01-18 | 法语 | 14人听写 | 0次评论 | 初级 92% | 时长:00:13 | ohlala法语 法语口语 

[生活] ohlala法语--法式圣诞节(11/11)

听写提示: _________1_________ . 各种圣诞词汇第一个字母不需要大写 ______3______.

发布:2014-01-17 | 法语 | 11人听写 | 0次评论 | 初级 85% | 时长:00:20 | ohlala法语 法语口语 

[生活] ohlala法语--法式圣诞节(10/11)

听写提示: _____1______ ? ____2___ ! ____________3________________ ! 圣诞树桩蛋糕 __________3________________. ______4_______ ! ____5____...

发布:2014-01-16 | 法语 | 11人听写 | 0次评论 | 初级 81% | 时长:00:26 | ohlala法语 法语口语 

[生活] ohlala法语--法式圣诞节(9/11)

听写提示: _____1__________________ ! ____________2______________. ____________3______________.

发布:2014-01-15 | 法语 | 14人听写 | 0次评论 | 初级 88% | 时长:00:18 | ohlala法语 法语口语 

[生活] ohlala法语--法式圣诞节(8/11)

听写提示: _____1___________(词组,首字母不需要大写)栗子火鸡 ____________2______________. ____________3______________.

发布:2014-01-14 | 法语 | 14人听写 | 0次评论 | 初级 65% | 时长:00:18 | ohlala法语 法语口语 

[生活] ohlala法语--法式圣诞节(7/11)

听写提示: _____1__________________. ____________2______________. ____________3______________.

发布:2014-01-13 | 法语 | 13人听写 | 1次评论 | 初级 84% | 时长:00:13 | ohlala法语 法语口语 

[生活] ohlala法语--法式圣诞节(6/11)

听写提示: _____1______ (一个词组,首字母不需要大写) 圣诞树 ____________2______________. ____________3______________.

发布:2014-01-12 | 法语 | 15人听写 | 0次评论 | 初级 79% | 时长:00:17 | ohlala法语 法语口语 

[生活] ohlala法语--法式圣诞节(5/11)

听写提示: 共1句话

发布:2014-01-11 | 法语 | 19人听写 | 1次评论 | 初级 75% | 时长:00:10 | ohlala法语 法语口语 

[生活] ohlala法语--法式圣诞节(4/11)

听写提示: 共2句话

发布:2014-01-10 | 法语 | 18人听写 | 0次评论 | 初级 88% | 时长:00:14 | ohlala法语 法语口语 

上一页1... 34567...12下一页 第  页 跳转